„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie".
Strona internetowa wdrożona i administrowana przez Grupę Operacyjną "Wiśnia bez pestki" w ramach operacji
„Innowacja technologiczna, procesowa i produktowa w zakresie drylowania wiśni w sposób taki,
aby struktura owocu była naruszona w jak najmniejszym stopniu we współpracy z Politechniką Świętokrzyską”
współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Działania 16 "Współpraca" Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.
Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 - Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi

O Projekcie

Prezentowany projekt dotyczy innowacji dotychczas niestosowanej na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Obecnie stosowane na rynku polskim i zagranicznym technologie drylowania wiśni są do siebie bardzo podobne, począwszy od drylownic stosowanych w gospodarstwach domowych kończąc na rozwiązaniach przemysłowych.

W dużym uproszczeniu obecnie stosowana technologia drylowania wiśni polega na nacięciu z jednej strony owocu i wypchnięciu pestki z drugiej strony. Proces wypychania pestki z owocu wiśni powoduje bardzo dużą degradację struktury owocu, która prowadzi do utraty kształtu oraz części miąższu i soku. W ramach realizowanego przedmiotu operacji opracowana zostanie nowa innowacyjna technologia drylowania owoców miękkich, która przez wykorzystanie ultasonicznego noża oraz podciśnienia pozwoli na usuniecie z wiśni pestki przy minimalnych naruszeniu struktury owocu. Dzięki zachowaniu prawie nienaruszonej struktury owocu (w owocu zostanie wycięty z jednej strony niewielki otwór pozwalający na usunięcie pestki) będzie możliwość wykorzystania drylowanych wiśni w procesie np. kandyzowania, suszenia, rodzynkowania.

Planowane do przeprowadzenia prace związane z innowacyjną technologią, procesami i produktu w zakresie drylowania wiśni zapewnią wprowadzenie na rynek krajowy nowej technologii procesu drylowania poprzez planowaną do zastosowania technologię nacięcia z jednej strony niewielkiego otworu pozwalającego na podciśnieniowe usunięcie pestki owocu, opracowania i wdrożenia nowej metody organizacji produkcji dzięki ograniczeniu selekcji drylowanych owoców eliminując dodatkowy wpływ czynnika ludzkiego pogłębiającego degradację strukturę drylowanego owocu, oraz wprowadzeniu na rynek krajowy jak i europejski nowego produktu o wysokich parametrach, które nie są oferowane.

Informacja o realizowanej operacji [pobierz PDF]

Pobierz ulotkę o projekcie

Aktualności

Aktualne informacje o postępach projektu

Skontaktuj się z nami

Świętokrzyski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Modliszewicach

Modliszewice, ul. Piotrkowska 30, 26-200 Końskie

Kontakt

Mariusz Porębski
broker innowacji SIR
tel.: 41 372 22 84 wew. 224