„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie".
Strona internetowa wdrożona i administrowana przez Grupę Operacyjną "Wiśnia bez pestki" w ramach operacji
„Innowacja technologiczna, procesowa i produktowa w zakresie drylowania wiśni w sposób taki,
aby struktura owocu była naruszona w jak najmniejszym stopniu we współpracy z Politechniką Świętokrzyską”
współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Działania 16 "Współpraca" Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.
Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 - Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi

Podpisanie umowy

Umowa na innowacyjny projekt „Wiśnia bez pestki” podpisana!

W dniu 28.01.2021 r. Świętokrzyski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Modliszewicach jako lider grupy operacyjnej „Wiśnia bez pestki” wraz pozostałymi konsorcjantami: Politechniką Świętokrzyską w Kielcach oraz Suszarnią Owoców, Warzyw i Ziół Maria Chmielewska podpisali umowę o dofinansowanie projektu „Innowacja technologiczna, procesowa Dowiedz się więcej…