„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie".
Strona internetowa wdrożona i administrowana przez Grupę Operacyjną "Wiśnia bez pestki" w ramach operacji
„Innowacja technologiczna, procesowa i produktowa w zakresie drylowania wiśni w sposób taki,
aby struktura owocu była naruszona w jak najmniejszym stopniu we współpracy z Politechniką Świętokrzyską”
współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Działania 16 "Współpraca" Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.
Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 - Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi

8-9 grudnia 2020 r. w formie konferencji online odbyło się „V Forum Wiedzy i Innowacji”. Wydarzeniu temu towarzyszył konkurs „Najciekawsze innowacyjne rozwiązania dla poprawy konkurencyjności polskiego rolnictwa”, w którym projekt realizowany przez Świętokrzyski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Modliszewicach znalazł się na podium.

Celem „V Forum Wiedzy i Innowacji” było stworzenie płaszczyzny do dyskusji oraz wymiany doświadczeń, wiedzy i informacji o innowacyjnych rozwiązaniach w rolnictwie, a także promocja tych rozwiązań i podkreślenie ich znaczenia dla polskiego rolnictwa. Aby docenić najlepszych innowatorów zorganizowano konkurs, w którym w szranki stanęło 35 projektów z całej Polski reprezentowanych przez ośrodki doradztwa, grupy operacyjne, uczelnie rolnicze, jednostki i instytuty badawcze oraz inne podmioty wdrażające rozwiązania innowacyjne do praktyki rolniczej. Na projekty głosować mogli tylko uczestnicy Forum, których w tym roku było ponad 400. 

Nasz Ośrodek do konkursu zgłosił 3 projekty, które realizowane są w ramach działania „Współpraca”, i których jesteśmy liderem lub członkiem. Projekt, który został szczególnie doceniony przez uczestników Forum i zdobył drugie miejsce to „Wiśnia bez pestki”.

Jerzy Pośpiech (dyr. ŚODR Modliszewice) odebrał nagrodę w imieniu Ośrodka w trakcie V Form Wiedzy i Innowacji

Krótko o projekcie…

Celem projektu jest zaprojektowanie, wytworzenie oraz wdrożenie innowacyjnej technologii drylowania wiśni jako owocu miękkiego polegającego na usunięciu wewnętrznej części owocu pestkowca (pestki), w sposób taki, aby struktura owocu była naruszona w jak najmniejszym stopniu. Rozwiązanie takie tj. planowana do wdrożenia innowacja dotychczas nie jest stosowana w naszym kraju, a więc będzie zupełną nowością. Projekt realizowany jest przez Grupę Operacyjna składającą się z trzech podmiotów:

  • Świętokrzyski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Modliszewicach,
  • Politechnika Świętokrzyska w Kielcach,
  • Suszarnia Owoców, Warzyw i Ziół Maria Chmielewska.

Obecnie stosowane na rynku polskim i zagranicznym technologie drylowania wiśni są do siebie bardzo podobne, począwszy od drylownic stosowanych w gospodarstwach domowych, kończąc na rozwiązaniach przemysłowych. W dużym uproszczeniu polegają one na nacięciu z jednej strony owocu i wypchnięciu pestki z drugiej strony. Proces ten powoduje jednak bardzo dużą degradację struktury owocu, która prowadzi do utraty kształtu oraz części miąższu i soku. W naszej innowacji problem będzie zminimalizowany poprzez wykorzystanie ultasonicznego noża oraz podciśnienia, które pozwolą na usuniecie z wiśni pestki przy znacznie mniejszym naruszeniu struktury owocu. Dzięki zachowaniu prawie nienaruszonej struktury owocu (w owocu zostanie wycięty z jednej strony tylko niewielki otwór) będzie on możliwy do wykorzystania w takich procesach jak kandyzowanie, suszenie i rodzynkowanie. Realizacja tego projektu będzie miała kilka fundamentalnych efektów, tj. wprowadzona zostanie na rynek krajowy nowa technologia procesu drylowania, w tym nowa metoda organizacji produkcji poprawiająca proces selekcji drylowanych owoców, a ostatecznie wprowadzenie na rynek krajowy jak i europejski nowego produktu – drylowanej wiśni o wysokich parametrach jakościowych.

Pozostałe dwa projekty zgłoszone do konkursu przez nasz Ośrodek to „Spersonalizowane sery twarogowe”, którego celem jest produkcja serów twarogowych z wykorzystaniem własnych, środowiskowych bakterii kwasu mlekowego oraz „Słomka ze słomy”, którego celem jest opracowanie technologii produkcji słomek do napojów ze słomy. Wszystkie omawiane projekty realizowane są w ramach działania „Współpraca”, na które ponownie planowany jest nabór w kolejnym roku. Zainteresowanych „Współpracą” zachęcamy również do kontaktu z pracownikami Sieci na rzecz innowacji w rolnictwie i obszarach wiejskich (SIR) w naszym Ośrodku w Modliszewicach i Sandomierzu, i konsultacji swoich pomysłów.

Choć na podium znalazły się tylko 3 projekty, to warto podkreślić jedną bardzo ważną rzecz – było ich aż 35, co oznacza, że Polska to kraj, w którym opracowywane i wdrażane są innowacyjne rozwiązania, które realnie wpływają na krajowe i europejskie rolnictwo. To wielki sukces, który pokazuje, że również jesteśmy innowatorami w tej gałęzi gospodarki.  

Kategorie: Aktualności