„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie".
Strona internetowa wdrożona i administrowana przez Grupę Operacyjną "Wiśnia bez pestki" w ramach operacji
„Innowacja technologiczna, procesowa i produktowa w zakresie drylowania wiśni w sposób taki,
aby struktura owocu była naruszona w jak najmniejszym stopniu we współpracy z Politechniką Świętokrzyską”
współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Działania 16 "Współpraca" Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.
Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 - Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi

Prezentacja drylownicy w Strefie Innowacji ŚODR
Prezentacja drylownicy w Strefie Innowacji ŚODR

Tradycyjnie już w ostatnią niedzielę czerwca (25.06.2023 r.) odbyło się największe święto Świętokrzyskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Modliszewicach, czyli 46. edycja Dnia Otwartych Drzwi (DOD). Wydarzeniu temu, jak co roku, towarzyszyła XVI Świętokrzyska Wystawa Zwierząt Hodowlanych, podczas której prezentowane zwierzęta hodowlane walczyły o tytuły czempionów i wiceczempionów. Tradycyjnie też zwiedzający mogli odwiedzić 23-hektarowe pole doświadczalne, na którym prowadzone są doświadczenia i demonstracje z licznymi odmianami roślin uprawnych. Nie zabrakło również licznych stoisk wystawowych, dzięki którym całe wydarzenie przybrało charakter wspaniałego kiermaszu na świeżym powietrzu.

Dla nas szczególnie ważnym miejscem była Strefa Innowacji ŚODR – to tu prezentowane były świętokrzyskie projekty realizowane w ramach działania „Współpraca”, a więc takich, których efektem mają być innowacje wdrażane do polskiego i europejskiego rolnictwa.

To właśnie tutaj zaprezentowaliśmy model badawczy innowacyjnej drylownicy wiśni, który w minimalnym stopniu uszkadza owoc w procesie drylowania, a jednocześnie oferuje dużą wydajność pracy.

Nasze stoisko odwiedzili liczni zwiedzający, wśród nich rolnicy, przedstawiciele doradztwa, nauki oraz instytucji okołorolniczych. Przybyli goście byli zaciekawieni projektem, innowacyjnym modelem, a przedstawiciel ŚODR – Broker Innowacji SIR Mariusz Porębski – opowiadał o założeniach projektu oraz możliwych zastosowaniach innowacyjnej technologii w przetwórstwie owoców miękkich.