„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie".
Strona internetowa wdrożona i administrowana przez Grupę Operacyjną "Wiśnia bez pestki" w ramach operacji
„Innowacja technologiczna, procesowa i produktowa w zakresie drylowania wiśni w sposób taki,
aby struktura owocu była naruszona w jak najmniejszym stopniu we współpracy z Politechniką Świętokrzyską”
współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Działania 16 "Współpraca" Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.
Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 - Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi

Dobre wiadomości płyną od zespołu badawczego Politechniki Świętokrzyskiej! Trwają zaawansowane prace nad innowacyjnym modelem drylownicy do wiśni – technologii, która jest kluczową częścią projektu „Wiśnia bez Pestki”.

Celem projektu jest zaprojektowanie, wytworzenie i wdrożenie innowacyjnej technologii drylowania wiśni jako owocu miękkiego polegającego na usunięciu wewnętrznej części owocu pestkowca (pestki), w sposób taki, aby struktura owocu była naruszona w jak najmniejszym stopniu.

Dzięki zachowaniu prawie nienaruszonej struktury owocu (w owocu zostanie wycięty z jednej strony niewielki otwór pozwalający na usunięcie pestki) będzie możliwość wykorzystania drylowanych wiśni w procesie np. kandyzowania, suszenia, rodzynkowania, mrożenia.

Prototypowe urządzenie do drylowania wiśni nie wymaga wysokich nakładów energetycznych. Znacząco ograniczy zużycie wody w procesie drylowania poprzez mycie owoców z jednoczesnym ustawieniem ich do cięcia.

Kategorie: Aktualności