„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie".
Strona internetowa wdrożona i administrowana przez Grupę Operacyjną "Wiśnia bez pestki" w ramach operacji
„Innowacja technologiczna, procesowa i produktowa w zakresie drylowania wiśni w sposób taki,
aby struktura owocu była naruszona w jak najmniejszym stopniu we współpracy z Politechniką Świętokrzyską”
współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Działania 16 "Współpraca" Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.
Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 - Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi

W dniu 28.01.2021 r. Świętokrzyski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Modliszewicach jako lider grupy operacyjnej „Wiśnia bez pestki” wraz pozostałymi konsorcjantami: Politechniką Świętokrzyską w Kielcach oraz Suszarnią Owoców, Warzyw i Ziół Maria Chmielewska podpisali umowę o dofinansowanie projektu „Innowacja technologiczna, procesowa i produktowa w zakresie drylowania wiśni w sposób taki, aby struktura owocu była naruszona w jak najmniejszym stopniu we współpracy z Politechniką Świętokrzyską”.

W ramach projektu opracowana zostanie nowa innowacyjna technologia drylowania owoców miękkich, która przez wykorzystanie ultasonicznego noża oraz podciśnienia pozwoli na usuniecie pestki z wiśni przy znacznie mniejszym naruszeniu struktury owocu. Prawie nienaruszona struktura owoców (w owocu zostanie wycięty z jednej strony niewielki otwór pozwalający na usunięcie pestki) umożliwi ich wykorzystanie m.in. w procesach kandyzowania, suszenia, rodzynkowania.

Realizacja projektu umożliwi wprowadzenie na rynek krajowy nowej technologii procesu drylowania wiśni oraz związanej z tym nowej metody organizacji produkcji dzięki ograniczeniu selekcji drylowanych owoców (wyeliminowanie czynnika ludzkiego pogłębiającego degradację strukturę w procesie drylowani). Tym samym umożliwi to wprowadzenie na rynek krajowy i europejski nowego produktu – drylowanej wiśni o wysokich parametrach jakościowych. Koszt projektu to 1 404 781,00 zł, a dofinansowanie wynikające z podpisanej umowy to kwota 1 288 075,00 zł.

Podpisanie umowy
Jerzy Pośpiech – dyr. ŚODR Modliszewice, podpisuje umowę o dofinansowanie projektu
prof. dr hab. inż. Zbigniew Koruba – rektor Politechniki Świętokrzyskiej
Maria Chmielewska – Suszarnia Sandomierska
Tomasz Kuśnierek – p.o. zastępcy prezesa Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa
dr inż. Łukasz Nowakowski z Wydziału Mechatroniki i Budowy Maszyn Politechniki Świętokrzyskiej
Kategorie: Aktualności