„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie".
Strona internetowa wdrożona i administrowana przez Grupę Operacyjną "Wiśnia bez pestki" w ramach operacji
„Innowacja technologiczna, procesowa i produktowa w zakresie drylowania wiśni w sposób taki,
aby struktura owocu była naruszona w jak najmniejszym stopniu we współpracy z Politechniką Świętokrzyską”
współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Działania 16 "Współpraca" Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.
Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 - Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi

Tak, w województwie świętokrzyskim powstają innowacje dla rolnictwa. Rozwiązania te i produkty opracowywane są przez tak zwane grupy operacyjne (zorganizowane w formie np. konsorcjum), w skład których wchodzą różne podmioty z branży rolniczej. Projekty, które realizują te grupy współfinansowane są ze środków Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, a dokładnie z działania „Współpraca”.

Agrotech to jedne z największych w Europie, targi techniki rolniczej, w których uczestniczą firmy z całego świata, i których ofertę corocznie przybywa obejrzeć tysiące rolników. Takie wydarzenie było doskonałą okazją, aby zaprezentować nasze świętokrzyskie innowacje. Na stoisku promocyjnym ŚODR zobaczyć można było efekty projektu „Wiśnia bez pestki”.

„Wiśnia bez pestki” – celem tego projektu jest zaprojektowanie, stworzenie i wdrożenie innowacyjnej technologii drylowania wiśni w taki sposób aby struktura owocu była naruszona w jak najmniejszym stopniu. W wyniku tych prac powstała prototypowa maszyna do drylowania w warunkach półprzemysłowych, która wycina niewielki otwór i pozwalający na usunięcie pestki w taki sposób, że struktura owocu zostaje prawie nienaruszona. Dzięki temu uzyskujemy owoc o walorach deserowych, który można wykorzystać do kandyzowania, suszenia, rodzynkowania lub mrożenia. Prototyp maszyny również zobaczyć można było na naszym stoisku. 

Kategorie: Aktualności